Təlim Qiymətləndirmə Anketi

Hörmətli təlim iştirakçısı, iştirak etdiyiniz təlimə aid sizin düşüncələriniz gələcəkdə keçiriləcək təlimlərin daha da keyfiyyətli olmasına dəyərli töhfə verəcəkdir. Bu baxımdan "Təlim Qiymətləndirmə Anketi"nə diqqətlə yanaşdığınıza və obyektiv doldurduğunuza görə sizə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk.

Geri