Yüksək Potensiala Malik Liderlərin İnkişafı Üçün Ən Yaxşı Seçim

“İnnovasiyalar Mərkəzi” MMC tərəfindən yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması, kadrların karyera inkişafının planlanmasının dəstəklənməsi, bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədi ilə dövlət və özəl qurumların ehtiyaclarına uyğun yaradıcı mühit yaratmaqla multi-funksional, fəal və interaktiv təlimlər keçirilməkdədir.

Təlimlərimizin əsas istiqamətlərini şəxsi inkişaf, idarəetmə, keyfiyyət və davamlı təkmilləşmə və yüksək texnologiyalara aid mövzular təşkil edir.